Dualism

  Dualism là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Dualism – Definition Dualism – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tình Hình Nền Kinh Tế Hai Khu Vực. Sự Hiện Diện Của Cả Hai Hiện Tượng Loại Trừ Nhau, Chẳng Hạn Các Nhóm Xã Hội Khác Nhau Như Rất Giàu – Rất Nghèo
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Dualism là gì?

  • Dualism là Tình Hình Nền Kinh Tế Hai Khu Vực. Sự Hiện Diện Của Cả Hai Hiện Tượng Loại Trừ Nhau, Chẳng Hạn Các Nhóm Xã Hội Khác Nhau Như Rất Giàu – Rất Nghèo.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Dualism

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Dualism là gì? (hay Tình Hình Nền Kinh Tế Hai Khu Vực. Sự Hiện Diện Của Cả Hai Hiện Tượng Loại Trừ Nhau, Chẳng Hạn Các Nhóm Xã Hội Khác Nhau Như Rất Giàu – Rất Nghèo nghĩa là gì?) Định nghĩa Dualism là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Dualism / Tình Hình Nền Kinh Tế Hai Khu Vực. Sự Hiện Diện Của Cả Hai Hiện Tượng Loại Trừ Nhau, Chẳng Hạn Các Nhóm Xã Hội Khác Nhau Như Rất Giàu – Rất Nghèo. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây