Social Security Number (SSN)

  Social Security Number (SSN) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Social Security Number (SSN) – Definition Social Security Number (SSN) – Kế hoạch nghỉ hưu An sinh xã hội

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Số An Sinh Xã Hội (SSN)
  Chủ đề Kế hoạch nghỉ hưu An sinh xã hội
  Ký hiệu/viết tắt SSN

  Định nghĩa – Khái niệm

  Social Security Number (SSN) là gì?

  Số an sinh xã hội (SSN) là số nhận dạng số được gán cho công dân Hoa Kỳ và một số cư dân để theo dõi thu nhập của họ và xác định lợi ích. Số an sinh xã hội được tạo ra vào năm 1935 như một phần của thỏa thuận mới với tư cách là một chương trình cung cấp trợ cấp hưu trí và trợ cấp tàn tật cho người già và bệnh tật. Mặc dù mục đích ban đầu của chương trình và số nhận dạng được chỉ định riêng lẻ chỉ đơn giản là để theo dõi thu nhập và cung cấp lợi ích, nhưng hiện tại nó cũng được sử dụng cho nhiều mục đích như để xác định các cá nhân cho mục đích thuế, để theo dõi hồ sơ tín dụng của họ và phê duyệt tín dụng. Tại Hoa Kỳ, một cá nhân được yêu cầu cung cấp SSN để lấy tín dụng, mở tài khoản ngân hàng, nhận trợ cấp chính phủ hoặc bảo hiểm tư nhân và mua nhà, xe hơi, trong số nhiều hoạt động khác.

   

  • Social Security Number (SSN) là Số An Sinh Xã Hội (SSN).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kế hoạch nghỉ hưu An sinh xã hội.

  Ý nghĩa – Giải thích

  Social Security Number (SSN) nghĩa là Số An Sinh Xã Hội (SSN).

  Với rất ít ngoại lệ, tất cả cư dân hợp pháp của Hoa Kỳ (công dân, thường trú nhân và cư dân tạm thời hay đang làm việc) đều có số an sinh xã hội. Ngay cả những người không làm việc (cả công dân và không phải là công dân) cũng sẽ có SSN vì mức độ hữu ích của nó đối với các doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ. Khung pháp lý để gán số an sinh xã hội được cung cấp theo mục 205 (c) của đạo luật an sinh xã hội (42 Bộ luật Hoa Kỳ, Chương 7, Tiểu mục 405). Số và thẻ an sinh xã hội được cấp bởi cơ quan an sinh xã hội (SSA).

   

   

   

  Definition: A Social Security Number (SSN) is a numerical identifier assigned to U.S. citizens and some residents to track their income and determine benefits. The Social Security Number was created in 1935 as part of The New Deal as a program to provide for retirement and disability benefits for the old and infirm. While the original intention of the program and the individually-assigned identification number was simply to track earnings and provide benefits, it is now also used for a wide range of purposes, such as to identify individuals for tax purposes, to track their credit record, and approve for credit. In the United States, an individual is asked to provide an SSN to obtain credit, open a bank account, obtain government benefits or private insurance, and to buy a home or a car, among many other pursuits.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Social Security Number (SSN)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kế hoạch nghỉ hưu An sinh xã hội Social Security Number (SSN) là gì? (hay Số An Sinh Xã Hội (SSN) nghĩa là gì?) Định nghĩa Social Security Number (SSN) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Social Security Number (SSN) / Số An Sinh Xã Hội (SSN). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây