Stop-go

  Stop-go là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Stop-go – Definition Stop-go – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt [Anh] Chính Sách Luân Phiên Ngừng Và Đi; Chính Sách Kinh Tế Ứng Biến
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Stop-go là gì?

  • Stop-go là [Anh] Chính Sách Luân Phiên Ngừng Và Đi; Chính Sách Kinh Tế Ứng Biến.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Stop-go

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Stop-go là gì? (hay [Anh] Chính Sách Luân Phiên Ngừng Và Đi; Chính Sách Kinh Tế Ứng Biến nghĩa là gì?) Định nghĩa Stop-go là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Stop-go / [Anh] Chính Sách Luân Phiên Ngừng Và Đi; Chính Sách Kinh Tế Ứng Biến. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây