Tax Credit

  Tax Credit là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Tax Credit – Definition Tax Credit – Thuế Giảm trừ thuế / Tín dụng

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tax Credit
  Chủ đề Thuế Giảm trừ thuế / Tín dụng

  Định nghĩa – Khái niệm

  Tax Credit là gì?

  Tín dụng thuế là một khoản tiền mà người nộp thuế có thể trừ vào các khoản thuế nợ cho chính phủ của họ. Không giống như các khoản khấu trừ và miễn trừ, làm giảm số tiền thu nhập chịu thuế, tín dụng thuế làm giảm số tiền nợ thuế thực tế. Giá trị của tín dụng thuế phụ thuộc vào bản chất của tín dụng; một số loại tín dụng thuế được cấp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp ở các địa điểm, phân loại hoặc ngành cụ thể.

   

  • Tax Credit là Tax Credit.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thuế Giảm trừ thuế / Tín dụng.

  Ý nghĩa – Giải thích

  Tax Credit nghĩa là Tax Credit.

  Các chính phủ có thể cấp tín dụng thuế để thúc đẩy một hành vi cụ thể như thay thế các thiết bị cũ bằng các thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn hoặc giúp người nộp thuế có hoàn cảnh khó khăn bằng cách giảm tổng chi phí nhà ở. Tín dụng thuế thuận lợi hơn các khoản khấu trừ thuế hoặc miễn thuế vì tín dụng thuế làm giảm nghĩa vụ thuế đối với đồng đô la. Mặc dù việc khấu trừ hoặc miễn thuế vẫn làm giảm nghĩa vụ thuế cuối cùng, nhưng nó chỉ thực hiện trong một mức thuế suất biên cá nhân.

   

   

   

  Definition: A tax credit is an amount of money that taxpayers can subtract from taxes owed to their government. Unlike deductions and exemptions, which reduce the amount of taxable income, tax credits reduce the actual amount of tax owed. The value of a tax credit depends on the nature of the credit; certain types of tax credits are granted to individuals or businesses in specific locations, classifications, or industries.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Ví dụ: Một cá nhân trong khung thuế 22% sẽ tiết kiệm 0,22 đô la cho mỗi đồng thuế được khấu trừ. Tuy nhiên, một khoản tín dụng sẽ làm giảm nghĩa vụ thuế bằng 1 đô la.

   

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Tax Credit

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thuế Giảm trừ thuế / Tín dụng Tax Credit là gì? (hay Tax Credit nghĩa là gì?) Định nghĩa Tax Credit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tax Credit / Tax Credit. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây