What is Delta?

  What is Delta? là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng What is Delta? – Definition What is Delta? – Giao dịch quyền chọn & phái sinh Chiến lược giao dịch quyền chọn

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Delta là gì?
  Chủ đề Giao dịch quyền chọn & phái sinh Chiến lược giao dịch quyền chọn

  Định nghĩa – Khái niệm

  What is Delta? là gì?

  Delta là tỷ số so sánh sự thay đổi giá của tài sản, thường là chứng khoán thị trường với sự thay đổi tương ứng trong giá của tài sản phái sinh của nó.

   

   

  • What is Delta? là Delta là gì?.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao dịch quyền chọn & phái sinh Chiến lược giao dịch quyền chọn.

  Ý nghĩa – Giải thích

  What is Delta? nghĩa là Delta là gì?.

  Giá trị delta có thể dương hay âm tùy thuộc vào loại tùy chọn. Ví dụ: Delta cho quyền chọn mua luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 1 vì khi tài sản cơ bản tăng giá, quyền chọn mua sẽ tăng giá. Các delta quyền chọn bán luôn nằm trong khoảng từ -1 đến 0 vì khi bảo mật cơ bản tăng lên, giá trị của quyền chọn bán sẽ giảm.

   

  Definition: Delta is the ratio that compares the change in the price of an asset, usually marketable securities, to the corresponding change in the price of its derivative.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Giả sử có một công ty giao dịch công khai tên là BigCorp. Cổ phiếu của công ty được mua và bán trên một sàn giao dịch chứng khoán, có các quyền chọn bán và quyền chọn mua được giao dịch cho những cổ phiếu đó. Đồng bằng cho quyền chọn mua trên cổ phiếu BigCorp là 0,35. Điều đó có nghĩa là 1 đô la thay đổi trong giá của cổ phiếu BigCorp tạo ra thay đổi 0,35 đô la trong giá của quyền chọn mua BigCorp. Do đó, nếu cổ phiếu của BigCorp giao dịch ở mức 20 đô la và quyền chọn mua giao dịch ở mức 2 đô la, thay đổi giá cổ phiếu của BigCorp lên 21 đô la có nghĩa là quyền chọn mua sẽ tăng lên mức giá là 2,35 đô la.

  Đặt các tùy chọn hoạt động theo cách ngược lại. Nếu quyền chọn bán đối với cổ phiếu BigCorp có mức bằng – 0,65 đô la, thì giá cổ phiếu BigCorp tăng 1 đô la tạo ra giá quyền chọn bán của BigCorp giảm 65 đô la. Vì vậy, nếu cổ phiếu của BigCorp giao dịch ở mức 20 đô la và quyền chọn bán giao dịch ở mức 2 đô la, thì cổ phiếu của BigCorp tăng lên 21 đô la và quyền chọn bán sẽ giảm xuống mức giá là 1,35 đô la.

   

   

   

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan What is Delta?

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao dịch quyền chọn & phái sinh Chiến lược giao dịch quyền chọn What is Delta? là gì? (hay Delta là gì? nghĩa là gì?) Định nghĩa What is Delta? là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng What is Delta? / Delta là gì?. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây