Mobile Search Engine Optimization (Mobile SEO)

Định nghĩa Mobile Search Engine Optimization (Mobile SEO) là gì?

Mobile Search Engine Optimization (Mobile SEO)Mobile Search Engine Optimization (SEO di động). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mobile Search Engine Optimization (Mobile SEO) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Điện thoại di động tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO di động) là quá trình tối ưu hóa một trang web cho công cụ tìm kiếm có nguồn gốc truy vấn từ các thiết bị di động. Nó là một loại tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) kỹ thuật cho phép một trang web để xếp hạng cho các tìm kiếm di động.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mobile SEO chủ yếu cho phép một trang web để hiển thị trong kết quả công cụ tìm kiếm di động thiết bị dựa trên. Thông thường, SEO di động chỉ tập trung vào các kỹ thuật tối ưu hóa trên trang để cải thiện trang web di động xứng đáng tìm kiếm.

What is the Mobile Search Engine Optimization (Mobile SEO)? – Definition

Mobile search engine optimization (mobile SEO) is the process of optimizing a website for search engine queries originating from mobile devices. It is a type of search engine optimization (SEO) technique that enables a website to rank for mobile searches.

Understanding the Mobile Search Engine Optimization (Mobile SEO)

Mobile SEO primarily enables a website to show up in mobile-device-based search engine results. Typically, mobile SEO focuses only on on-page optimization techniques to improve website mobile search worthiness.

Thuật ngữ liên quan

  • Search Engine Optimization (SEO)
  • Search Engine Results Page (SERP)
  • SEO Services
  • Organic Search Engine Optimization (Organic SEO)
  • On-Page Optimization
  • Responsive Web Design (RWD)
  • Backsourcing
  • Cloud Provider
  • Data Mart
  • Retrosourcing

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm