Sierra

Định nghĩa Sierra là gì?

Sierradãy núi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sierra – một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Sierra, hay còn gọi là hệ điều hành MacOS 10.12, là phiên bản thứ 13 của OS X, được phát hành vào ngày 20 tháng 9 năm 2016. Nó tiếp El Capitan (OS X 10.11) và được đi trước bởi hệ điều hành MacOS High Sierra. Sierra là phiên bản đầu tiên của OS X mà Apple chính thức có nhãn “hệ điều hành MacOS” thay vì OS X.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Sierra? – Definition

Sierra, also known as macOS 10.12, is the 13th version of OS X, released on September 20, 2016. It followed El Capitan (OS X 10.11) and is preceded by macOS High Sierra. Sierra was the first version of OS X that Apple officially labeled “macOS” instead of OS X.

Understanding the Sierra

Thuật ngữ liên quan

  • Sidebar
  • Silent Install

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm