3D Printing

  3D Printing là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 3D Printing – Definition 3D Printing – Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt in 3d
  Chủ đề Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Định nghĩa – Khái niệm

  3D Printing là gì?

  3-D in ấn là một quá trình sản xuất chất phụ gia mà tạo ra một đối tượng vật lý từ một thiết kế kỹ thuật số, bằng cách đặt xuống lớp mỏng vật liệu – dưới hình thức nhựa lỏng hoặc bột, kim loại hoặc xi măng – được hợp nhất với nhau.

  • 3D Printing là in 3d.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan 3D Printing

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh 3D Printing là gì? (hay in 3d nghĩa là gì?) Định nghĩa 3D Printing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 3D Printing / in 3d. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục