Acceptance Testing

  Acceptance Testing là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Acceptance Testing – Definition Acceptance Testing – Phân tích cơ bản Phân tích ngành

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Kiểm tra chấp nhận
  Chủ đề Phân tích cơ bản Phân tích ngành

  Định nghĩa – Khái niệm

  Acceptance Testing là gì?

  kiểm tra chấp nhận, trong các ngành công nghiệp kỹ thuật và các phần mềm, là một thử nghiệm chức năng thực hiện trên một sản phẩm trước khi nó được đưa ra thị trường hoặc được giao, để quyết định xem các thông số kỹ thuật hoặc hợp đồng đã được đáp ứng.

  • Acceptance Testing là Kiểm tra chấp nhận.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Phân tích cơ bản Phân tích ngành.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Acceptance Testing

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Phân tích cơ bản Phân tích ngành Acceptance Testing là gì? (hay Kiểm tra chấp nhận nghĩa là gì?) Định nghĩa Acceptance Testing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Acceptance Testing / Kiểm tra chấp nhận. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục