Adjustment Bureau

  Adjustment Bureau là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Adjustment Bureau – Definition Adjustment Bureau – Tài chính cá nhân Tín dụng và nợ

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Văn phòng điều chỉnh
  Chủ đề Tài chính cá nhân Tín dụng và nợ

  Định nghĩa – Khái niệm

  Adjustment Bureau là gì?

  Một văn phòng điều chỉnh là một tổ chức tập trung vào việc giúp đỡ các doanh nghiệp để thu hồi nợ tồn đọng từ con nợ trễ hạn. văn phòng điều chỉnh còn được gọi là cơ quan thu. Hầu hết các văn phòng điều chỉnh kiếm được một tỷ lệ dư nợ trên bộ sưu tập thành công. Một văn phòng điều chỉnh không phải là một cơ quan cho vay hoặc một dịch vụ hợp nhất nợ; họ phục vụ khách hàng doanh nghiệp của họ như trái ngược với con nợ.

  • Adjustment Bureau là Văn phòng điều chỉnh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính cá nhân Tín dụng và nợ.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Adjustment Bureau

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính cá nhân Tín dụng và nợ Adjustment Bureau là gì? (hay Văn phòng điều chỉnh nghĩa là gì?) Định nghĩa Adjustment Bureau là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Adjustment Bureau / Văn phòng điều chỉnh. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

    Underlying
  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây