Aftermarket

  Aftermarket là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Aftermarket – Definition Aftermarket – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thị Trường Sau Khi Phát Hành
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Aftermarket là gì?

  Aftermarket là thuật ngữ được dùng trong trường hợp khi mua bán cổ phần trên thị trường chứng khoán sau khi công ty phát hành cổ phần ra công chúng. Giá cả của cổ phần lúc này tăng hay giảm tuỳ theo thị trường cung cầu, không còn theo giá căn bản như lúc công ty mới phát hành cổ phần.

  • Aftermarket là Thị Trường Sau Khi Phát Hành.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Aftermarket

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Aftermarket là gì? (hay Thị Trường Sau Khi Phát Hành nghĩa là gì?) Định nghĩa Aftermarket là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Aftermarket / Thị Trường Sau Khi Phát Hành. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục