Apache Zeppelin

  Apache Zeppelin – Integrated Development Environment (IDE) Software

  Apache Zeppelin là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh giá tính năng phần mềm Apache Zeppelin. Những phần mềm thay thế Apache Zeppelin dùng trong lĩnh vực Integrated Development Environment (IDE) Software, ưu nhược điểm và so sánh? Xem thông tin tham khảo dưới đây!

  Apache Zeppelin là gì

  Apache Zeppelin là giải pháp phần mềm Other Integrated Development Environment (IDE) Software với chức năng và chi phí phù hợp cho các doanh nghiệp từ nhỏ và vừa (SMEs) tới các doanh nghiệp lớn. Phần mềm Apache Zeppelin được đánh giá cao bởi cả người dùng lẫn chuyên gia trong lĩnh vực Integrated Development Environment (IDE) Software.
     

  Phần mềm Apache Zeppelin
  Phân loại Integrated Development Environment (IDE) Software
  Danh mục Other Integrated Development Environment (IDE) Software
  Thị trường
  Ngôn ngữ
  Hệ điều hành
  Download Apache Zeppelin
  Avatar Apache Zeppelin
  Avatar Apache Zeppelin

  Apache Zeppelin is a web-based notebook designed to enable data-driven, interactive data analytics and collaborative documents with SQL, Scala and more.

  Tính năng nổi bật

  • Other Integrated Development Environment (IDE) Software

  Hình ảnh

  Bảng giá


  Review đánh giá

  Phần mềm tương tự

  Danh sách những phần mềm chức năng tương tự / phần mềm thay thế Apache Zeppelin