Applicable Law

  Applicable Law là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Applicable Law – Definition Applicable Law – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Luật Thích Hợp (Cho Hợp Đồng)
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Applicable Law là gì?

  Thời hiệu, pháp lệnh, quyết định tư pháp, sắc lệnh hành pháp hay một quy định có hiệu lực và hiệu lực của pháp luật, quyết định vị thế pháp lý của một vụ án hoặc vấn đề.

   

   

   

  • Applicable Law là Luật Thích Hợp (Cho Hợp Đồng).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Applicable Law nghĩa là Luật Thích Hợp (Cho Hợp Đồng).

  Luật áp dụng có nghĩa là đối với bất kỳ người nào, bất kỳ luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào (theo luật định, chung hoặc khác), hiến pháp, hiệp ước, công ước, pháp lệnh, bộ luật, quy tắc, quy định, lệnh, lệnh, phán quyết, nghị định, phán quyết hoặc khác yêu cầu tương tự được ban hành, thông qua, ban hành hoặc áp dụng bởi cơ quan chính phủ có tính ràng buộc hoặc áp dụng đối với người đó như được sửa đổi trừ khi có quy định rõ ràng khác.

   

  Definition: Statute, ordinance, judicial decision, executive order, or a regulation having the force and effect of law, that determines the legal standing of a case or issue.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Applicable Law

    Atlantic Spread

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Applicable Law là gì? (hay Luật Thích Hợp (Cho Hợp Đồng) nghĩa là gì?) Định nghĩa Applicable Law là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Applicable Law / Luật Thích Hợp (Cho Hợp Đồng). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây