Assignment Of Receivables

  Assignment Of Receivables là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Assignment Of Receivables – Definition Assignment Of Receivables – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Sự Nhượng Các Trái Quyền, Các Khoản Phải Thu; Sự Huy Động Các Trái Quyền, Các Khoản Phải Thu
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Assignment Of Receivables là gì?

  • Assignment Of Receivables là Sự Nhượng Các Trái Quyền, Các Khoản Phải Thu; Sự Huy Động Các Trái Quyền, Các Khoản Phải Thu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Assignment Of Receivables

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Assignment Of Receivables là gì? (hay Sự Nhượng Các Trái Quyền, Các Khoản Phải Thu; Sự Huy Động Các Trái Quyền, Các Khoản Phải Thu nghĩa là gì?) Định nghĩa Assignment Of Receivables là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Assignment Of Receivables / Sự Nhượng Các Trái Quyền, Các Khoản Phải Thu; Sự Huy Động Các Trái Quyền, Các Khoản Phải Thu. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây