Beneficial Owner

  Beneficial Owner là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Beneficial Owner – Definition Beneficial Owner – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Người chủ hưởng lợi
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Beneficial Owner là gì?

  Chủ sở hữu có lợi là một thuật ngữ pháp lý trong đó quyền tài sản cụ thể (“sử dụng và quyền sở hữu”) trong vốn chủ sở hữu thuộc về một người mặc dù quyền sở hữu hợp pháp của tài sản thuộc về người khác. Chủ sở hữu có lợi phải tuân theo Luật Nhà nước quy định quyền lợi hay chuyển nhượng quyền sở hữu. Điều này thường liên quan đến việc chủ sở hữu quyền sở hữu hợp pháp đã ngụ ý nghĩa vụ ủy thác cho chủ sở hữu có lợi.

   

  • Beneficial Owner là Người chủ hưởng lợi.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Beneficial Owner nghĩa là Người chủ hưởng lợi.

  Thực thể được hưởng quyền sở hữu hoặc lợi ích của quyền sở hữu (chẳng hạn như thu nhập) của một tài sản mặc dù quyền sở hữu (quyền sở hữu) là tên của một thực thể khác (được gọi là ‘chủ sở hữu được đề cử’ hoặc ‘chủ sở hữu đã đăng ký’). Việc sử dụng một người được đề cử (có thể là một đại lý, người giám sát hoặc người được ủy thác) không thay đổi vị trí liên quan đến báo cáo thuế, nghĩa vụ thuế và chủ sở hữu có lợi vẫn phải chịu trách nhiệm. Cũng được gọi là chủ sở hữu thực tế.

    Orange Mailer

   

   

  Definition: Beneficial owner is a legal term where specific property rights (“use and title”) in equity belong to a person even though legal title of the property belongs to another person. Beneficial owner is subject to a state Statuary Laws regulating interest or title transfer. This often relates where the legal title owner has implied trustee duties to the beneficial owner.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Ví dụ: Khi cổ phiếu của một quỹ tương hỗ được nắm giữ bởi một ngân hàng giám sát hoặc khi chứng khoán được nắm giữ bởi một nhà môi giới, tuy nhiên chủ sở hữu thực sự là người chủ hưởng lợi (Beneficial Owner) vì lý do an toàn và tiện lợi, để ngân hàng hoặc nhà môi giới đứng tên cho mình.

   

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Beneficial Owner

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Beneficial Owner là gì? (hay Người chủ hưởng lợi nghĩa là gì?) Định nghĩa Beneficial Owner là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Beneficial Owner / Người chủ hưởng lợi. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục