Bermuda Swaption

  Bermuda Swaption là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Bermuda Swaption – Definition Bermuda Swaption – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hợp đồng quyền chọn hoán đổi Bermuda
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Bermuda Swaption là gì?

  Một công cụ tài chính phái sinh cung cấp cho người mua quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, thực hiện hoán đổi lãi suất tại vào những ngày được xác định trước đó. Người mua chỉ có thể thực hiện quyền chọn vào những ngày xác định này. Ngược lại, hợp đồng quyền chọn hoán đổi đơn giản (plain vanilla swaption) sẽ cung cấp cho người mua quyền chọn để tham gia vào một hoán đổi lãi suất vào ngày đáo hạn của chứng khoán phái sinh.

  • Bermuda Swaption là Hợp đồng quyền chọn hoán đổi Bermuda.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Bermuda Swaption nghĩa là Hợp đồng quyền chọn hoán đổi Bermuda.

  Hợp đồng quyền chọn hoán đổi (swaptions) là một trong bốn phương pháp cơ bản để rút khỏi một giao dịch hoán đổi trước ngày chấm dứt giao dịch. Hợp đồng quyền chọn hoán đổi về cơ bản cho phép các nhà đầu tư bù đắp giá trị của giao dịch hoán đổi mà họ muốn rút lui. Hợp đồng quyền chọn hoán đổi Bermuda hoạt động theo cách tương tự như quyền chọn Bermuda, khi chúng chỉ có thể được thực hiện vào những ngày được xác định trước, và thường xác định giá trị bằng cách sử dụng Mô phỏng Monte Carlo (Monte Carlo Simulation) thay vì các mô hình thông dụng khác, như mô hình định giá hợp đồng quyền chọn.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Bermuda Swaption

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Bermuda Swaption là gì? (hay Hợp đồng quyền chọn hoán đổi Bermuda nghĩa là gì?) Định nghĩa Bermuda Swaption là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bermuda Swaption / Hợp đồng quyền chọn hoán đổi Bermuda. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây