Big Hairy Audacious Goal (BHAG)

  Big Hairy Audacious Goal (BHAG) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Big Hairy Audacious Goal (BHAG) – Definition Big Hairy Audacious Goal (BHAG) – Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Big Hairy Audacious mục tiêu (BHAG)
  Chủ đề Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Định nghĩa – Khái niệm

  Big Hairy Audacious Goal (BHAG) là gì?

  Loading…

  • Big Hairy Audacious Goal (BHAG) là Big Hairy Audacious mục tiêu (BHAG).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Big Hairy Audacious Goal (BHAG)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh Big Hairy Audacious Goal (BHAG) là gì? (hay Big Hairy Audacious mục tiêu (BHAG) nghĩa là gì?) Định nghĩa Big Hairy Audacious Goal (BHAG) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Big Hairy Audacious Goal (BHAG) / Big Hairy Audacious mục tiêu (BHAG). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục