Capital Investment Analysis

  Capital Investment Analysis là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Capital Investment Analysis – Definition Capital Investment Analysis – Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Tài chính doanh nghiệp

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Phân tích đầu tư vốn
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Tài chính doanh nghiệp

  Định nghĩa – Khái niệm

  Capital Investment Analysis là gì?

  Loading…

  • Capital Investment Analysis là Phân tích đầu tư vốn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Tài chính doanh nghiệp.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Capital Investment Analysis

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Tài chính doanh nghiệp Capital Investment Analysis là gì? (hay Phân tích đầu tư vốn nghĩa là gì?) Định nghĩa Capital Investment Analysis là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Capital Investment Analysis / Phân tích đầu tư vốn. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục