Celler – Kefauver Act

  Celler – Kefauver Act là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Celler – Kefauver Act – Definition Celler – Kefauver Act – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Đạo Luật Celler – Kefauver
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Celler – Kefauver Act là gì?

  Ban hành ở Mỹ năm 1950 với tư cách là một sửa đổi ĐẠO LUẬT CLAYTON. Mục đích của đạo luật này là tăng cưòng pháp luật chống lại sự sát nhập phản cạnh tranh.

  • Celler – Kefauver Act là Đạo Luật Celler – Kefauver.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Celler – Kefauver Act

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Celler – Kefauver Act là gì? (hay Đạo Luật Celler – Kefauver nghĩa là gì?) Định nghĩa Celler – Kefauver Act là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Celler – Kefauver Act / Đạo Luật Celler – Kefauver. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục