Consumer Surplus

  Consumer Surplus là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Consumer Surplus – Definition Consumer Surplus – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thặng Dư Tiêu Dùng
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Consumer Surplus là gì?

  Thặng dư tiêu dùng là khoảng nằm dưới đường cầu của một cá nhân giữa hai mức giá. Nó là thước đo bằng tiền tệ mặc dù được biểu thị ở dạng thặng dư thỏa dụng. Nó là thước đo về lợi ích của một người tiêu dùng trừ đi sự hy sinh mà người tiêu dùng đó phải có để có thể mua một hàng hóa ở mức giá nào đó. Nó được dùng rộng rãi trong phân tích chi phí – lợi ích và các lĩnh vực khác của kinh tế học như thước đo gần đúng về sự thay đổi phúc lợi, đặc biệt trong mức thay đổi bù đắp và mức thay đổi tương đương. 

  • Consumer Surplus là Thặng Dư Tiêu Dùng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Consumer Surplus

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Consumer Surplus là gì? (hay Thặng Dư Tiêu Dùng nghĩa là gì?) Định nghĩa Consumer Surplus là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Consumer Surplus / Thặng Dư Tiêu Dùng. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây