Convergence Thesis

  Convergence Thesis là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Convergence Thesis – Definition Convergence Thesis – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Luận Chứng Hội Tụ
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Convergence Thesis là gì?

  Ý tưởng cho rằng các nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa đi ra khỏi các dạng “lý tưởng” tương ứng của chúng và tiến hoá theo những hình thái, suy nghĩ, thể chế và phương pháp ngày càng giống nhau.

  • Convergence Thesis là Luận Chứng Hội Tụ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Convergence Thesis

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Convergence Thesis là gì? (hay Luận Chứng Hội Tụ nghĩa là gì?) Định nghĩa Convergence Thesis là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Convergence Thesis / Luận Chứng Hội Tụ. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây