Cost Center

  Cost Center là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Cost Center – Definition Cost Center – Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Trung tâm chi phí
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

  Định nghĩa – Khái niệm

  Cost Center là gì?

  Trung tâm chi phí là một bộ phận hoặc chức năng trong một tổ chức không trực tiếp thêm vào lợi nhuận cho tổ chức hưng vẫn tốn chi phí để hoạt động. Các trung tâm chi phí chỉ đóng góp vào lợi nhuận của một công ty một cách gián tiếp thông qua các hành động của nó. Các nhà quản lý của các trung tâm chi phí, chẳng hạn như bộ phận nhân sự và kế toán có trách nhiệm giữ cho chi phí của họ theo dòng hoặc dưới mức ngân sách.

  • Cost Center là Trung tâm chi phí.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán.

  Ý nghĩa – Giải thích

  Cost Center nghĩa là Trung tâm chi phí.

  Trung tâm chi phí giúp tổ chức quản lý sử dụng tài nguyên theo cách thông minh hơn nhờ cách hiểu rõ hơn về cách chúng đang được sử dụng. Mặc dù các trung tâm chi phí đóng góp vào doanh thu một cách gián tiếp, không thể phân biệt được doanh thu thực tế được tạo ra.

  Definition: A cost center is a department or function within an organization that does not directly add to profit but still costs the organization money to operate. Cost centers only contribute to a company’s profitability indirectly, unlike a profit center, which contributes to profitability directly through its actions. Managers of cost centers, such as human resources and accounting departments are responsible for keeping their costs in line or below budget.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Ví dụ các trung tâm chi phí: bộ phận kế toán của công ty, bộ phận công nghệ thông tin (CNTT) và nhân viên bảo trì.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Cost Center

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán Cost Center là gì? (hay Trung tâm chi phí nghĩa là gì?) Định nghĩa Cost Center là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cost Center / Trung tâm chi phí. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây