Country Manager

  Country Manager là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Country Manager – Definition Country Manager – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Giám Đốc Quốc Gia
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Country Manager là gì?

  Một tổng giám đốc là một giám đốc chịu trách nhiệm chung để quản lý cả doanh thu và chi phí các yếu tố của một công ty báo cáo thu nhập , được gọi là lợi nhuận & mất (P & L). Một tổng giám đốc thường giám sát hầu hết hay toàn bộ các chức năng tiếp thị và bán hàng của công ty cũng như các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Thông thường, tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm lập kế hoạch hiệu quả, ủy thác, điều phối, sắp xếp nhân sự, tổ chức và ra quyết định để đạt được  lợi nhuận mục tiêu cho một tổ chức

  • Country Manager là Giám Đốc Quốc Gia.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Country Manager nghĩa là Giám Đốc Quốc Gia.

  Trong nhiều trường hợp, tổng giám đốc của một doanh nghiệp được trao một chức danh hoặc chức danh chính thức. Tùy thuộc vào công ty, các cá nhân có chức danh giám đốc quản lý, phó chủ tịch khu vực, giám đốc quốc gia, giám đốc sản phẩm, giám đốc chi nhánh hoặc quản lý phân khúc cũng có thể có trách nhiệm quản lý chung. Trong các công ty lớn, nhiều phó chủ tịch sẽ có chức danh tổng giám đốc khi họ có toàn bộ trách nhiệm đối với chức năng trong lĩnh vực cụ thể đó của doanh nghiệp và thường có chức danh phó chủ tịch, tổng giám đốc.

    Buyer

  Trong công ty công nghệ, các tổng giám đốc thường được trao danh hiệu quản lý sản phẩm . Trong các công ty sản phẩm tiêu dùng , các tổng giám đốc thường được trao cho người quản lý thương hiệu hoặc người quản lý danh mục. Trong các công ty dịch vụ, tổng giám đốc có thể giữ các chức danh như đối tác quản lý, đối tác cao cấp hay giám đốc quản lý.

  Definition: A general manager or GM is an executive who has overall responsibility for managing both the revenue and cost elements of a company’s income statement, known as profit & loss (P&L) responsibility. A general manager usually oversees most or all of the firm’s marketing and sales functions as well as the day-to-day operations of the business. Frequently, the general manager is responsible for effective planning, delegating, coordinating, staffing, organizing, and decision making to attain desirable profit making results for an organization.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Country Manager

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Country Manager là gì? (hay Giám Đốc Quốc Gia nghĩa là gì?) Định nghĩa Country Manager là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Country Manager / Giám Đốc Quốc Gia. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục