Cross Reference (Cross-Reference)

  Cross Reference (Cross-Reference) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Cross Reference (Cross-Reference) – Definition Cross Reference (Cross-Reference) – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Sự Đối Chiếu; Lời Chỉ Dẫn Tham Khảo; Sự Tham Chiếu Qua Lại
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Cross Reference (Cross-Reference) là gì?

  Ký hiệu hoặc cải tiến văn bản trong bảng chú giải hoặc chỉ mục hướng người đọc đến một mục liên quan được giải thích ở nơi khác trong cùng tác phẩm.

   

  • Cross Reference (Cross-Reference) là Sự Đối Chiếu; Lời Chỉ Dẫn Tham Khảo; Sự Tham Chiếu Qua Lại.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Cross Reference (Cross-Reference) nghĩa là Sự Đối Chiếu; Lời Chỉ Dẫn Tham Khảo; Sự Tham Chiếu Qua Lại.

  Mặc dù các tài liệu tham khảo chéo giúp loại bỏ sự mơ hồ và giúp việc đọc các văn bản lập pháp thành bữa ăn dễ dàng hơn, nhưng chúng cũng có những nhược điểm. Khi các văn bản lập pháp được sửa đổi hoặc dự thảo được đánh số lại, phải cẩn thận để tham khảo chéo. Tham chiếu chéo làm gián đoạn việc đọc một văn bản bằng cách giới thiệu người đọc đến một điều khoản được đánh số, sau đó phải được dịch sang ý tưởng có trong điều khoản đó.

    MuPDF

   

  Definition: Notation or text enhancement in a glossary or index that directs the reader to a related item explained elsewhere in the same work.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Cross Reference (Cross-Reference)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Cross Reference (Cross-Reference) là gì? (hay Sự Đối Chiếu; Lời Chỉ Dẫn Tham Khảo; Sự Tham Chiếu Qua Lại nghĩa là gì?) Định nghĩa Cross Reference (Cross-Reference) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cross Reference (Cross-Reference) / Sự Đối Chiếu; Lời Chỉ Dẫn Tham Khảo; Sự Tham Chiếu Qua Lại. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây