Durbin- Watson

  Durbin- Watson là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Durbin- Watson – Definition Durbin- Watson – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Số Thống Kê (D Hoặc D.W.)
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Durbin- Watson là gì?

  Phân tích liên thời gian về hệ thống kinh tế. Nền kinh tế có thể đi từ một điểm cân bằng này sang điểm cân bằng khác (tức là hai điểm cân bằng so sánh tĩnh) hoặc có thể liên tục không đạt đến điểm cân bằng tĩnh nào.

  • Durbin- Watson là Số Thống Kê (D Hoặc D.W.).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Durbin- Watson

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Durbin- Watson là gì? (hay Số Thống Kê (D Hoặc D.W.) nghĩa là gì?) Định nghĩa Durbin- Watson là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Durbin- Watson / Số Thống Kê (D Hoặc D.W.). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục