Equivalent Annual Annuity Approach (EAA)

  Equivalent Annual Annuity Approach (EAA) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Equivalent Annual Annuity Approach (EAA) – Definition Equivalent Annual Annuity Approach (EAA) – Kế hoạch nghỉ hưu Niên kim

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tương đương Annuity niên tiếp cận (EAA)
  Chủ đề Kế hoạch nghỉ hưu Niên kim

  Định nghĩa – Khái niệm

  Equivalent Annual Annuity Approach (EAA) là gì?

  #VALUE!

  • Equivalent Annual Annuity Approach (EAA) là Tương đương Annuity niên tiếp cận (EAA).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kế hoạch nghỉ hưu Niên kim.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Equivalent Annual Annuity Approach (EAA)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kế hoạch nghỉ hưu Niên kim Equivalent Annual Annuity Approach (EAA) là gì? (hay Tương đương Annuity niên tiếp cận (EAA) nghĩa là gì?) Định nghĩa Equivalent Annual Annuity Approach (EAA) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Equivalent Annual Annuity Approach (EAA) / Tương đương Annuity niên tiếp cận (EAA). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục