Flat Money

  Flat Money là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Flat Money – Definition Flat Money – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tiền Quy Ước; Tiền Giấy Không Chuyển Đổi (Thành Vàng, Bạc); Đồng Tiền Danh Nghĩa; Tín Tệ; Giấy Bạc.
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Flat Money là gì?

  • Flat Money là Tiền Quy Ước; Tiền Giấy Không Chuyển Đổi (Thành Vàng, Bạc); Đồng Tiền Danh Nghĩa; Tín Tệ; Giấy Bạc..
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Flat Money

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Flat Money là gì? (hay Tiền Quy Ước; Tiền Giấy Không Chuyển Đổi (Thành Vàng, Bạc); Đồng Tiền Danh Nghĩa; Tín Tệ; Giấy Bạc. nghĩa là gì?) Định nghĩa Flat Money là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Flat Money / Tiền Quy Ước; Tiền Giấy Không Chuyển Đổi (Thành Vàng, Bạc); Đồng Tiền Danh Nghĩa; Tín Tệ; Giấy Bạc.. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục