General Linear Model (GLM)

  General Linear Model (GLM) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng General Linear Model (GLM) – Definition General Linear Model (GLM) – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Mô Hình Tuyến Tính Tổng Quát
  Chủ đề Kinh tế
  Ký hiệu/viết tắt GLM

  Định nghĩa – Khái niệm

  General Linear Model (GLM) là gì?

  Mô hình tuyến tính chung (GLM) là một khung hữu ích để so sánh cách một số biến ảnh hưởng đến các biến liên tục khác nhau. GLM là nền tảng cho một số thử nghiệm thống kê, bao gồm ANOVA, ANCOVA và phân tích hồi quy. Mặc dù sự khác biệt của chúng, mỗi cái phù hợp với định nghĩa của Dữ liệu = Mô hình + Lỗi.

   

  • General Linear Model (GLM) là Mô Hình Tuyến Tính Tổng Quát.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  General Linear Model (GLM) nghĩa là Mô Hình Tuyến Tính Tổng Quát.

  Mô hình tuyến tính tổng quát (GLM) giống hệt về mặt toán học với phân tích hồi quy bội nhưng nhấn mạnh sự phù hợp của nó đối với cả hai biến định tính và nhiều biến định lượng. GLM phù hợp để thực hiện bất kỳ thử nghiệm thống kê tham số nào với một biến phụ thuộc, bao gồm mọi thiết kế ANOVA nhân tố cũng như thiết kế với hỗn hợp các biến định tính và định lượng (phân tích hiệp phương sai, ANCOVA).

    Surcharge

   

  Definition: The General Linear Model (GLM) is a useful framework for comparing how several variables affect different continuous variables. GLM is the foundation for several statistical tests, including ANOVA, ANCOVA and regression analysis. Despite their differences, each fits the definition of Data = Model + Error.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan General Linear Model (GLM)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế General Linear Model (GLM) là gì? (hay Mô Hình Tuyến Tính Tổng Quát nghĩa là gì?) Định nghĩa General Linear Model (GLM) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng General Linear Model (GLM) / Mô Hình Tuyến Tính Tổng Quát. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây