Generally Accepted Principles And Practices (GAPP)

  Generally Accepted Principles And Practices (GAPP) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Generally Accepted Principles And Practices (GAPP) – Definition Generally Accepted Principles And Practices (GAPP) – Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Nguyên tắc chung được chấp nhận và thực hành (GAPP)
  Chủ đề Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Định nghĩa – Khái niệm

  Generally Accepted Principles And Practices (GAPP) là gì?

  #VALUE!

  • Generally Accepted Principles And Practices (GAPP) là Nguyên tắc chung được chấp nhận và thực hành (GAPP).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Generally Accepted Principles And Practices (GAPP)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh Generally Accepted Principles And Practices (GAPP) là gì? (hay Nguyên tắc chung được chấp nhận và thực hành (GAPP) nghĩa là gì?) Định nghĩa Generally Accepted Principles And Practices (GAPP) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Generally Accepted Principles And Practices (GAPP) / Nguyên tắc chung được chấp nhận và thực hành (GAPP). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây