Group Of 24 – G-24

  Group Of 24 – G-24 là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Group Of 24 – G-24 – Definition Group Of 24 – G-24 – Kinh tế Chính phủ & Chính sách

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Group Of 24 – G-24
  Chủ đề Kinh tế Chính phủ & Chính sách

  Định nghĩa – Khái niệm

  Group Of 24 – G-24 là gì?

  #VALUE!

  • Group Of 24 – G-24 là Group Of 24 – G-24.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế Chính phủ & Chính sách.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Group Of 24 – G-24

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Chính phủ & Chính sách Group Of 24 – G-24 là gì? (hay Group Of 24 – G-24 nghĩa là gì?) Định nghĩa Group Of 24 – G-24 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Group Of 24 – G-24 / Group Of 24 – G-24. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục