Identity

  Identity là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Identity – Definition Identity – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Sự Đồng Nhất; Tính Đồng Nhất; Sự Giống Nhau Hoàn Toàn; Nhận Rõ; Nhận Ra; Nhận Dạng; Nhận Diện; Giám Định
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Identity là gì?

  • Identity là Sự Đồng Nhất; Tính Đồng Nhất; Sự Giống Nhau Hoàn Toàn; Nhận Rõ; Nhận Ra; Nhận Dạng; Nhận Diện; Giám Định.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Identity

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Identity là gì? (hay Sự Đồng Nhất; Tính Đồng Nhất; Sự Giống Nhau Hoàn Toàn; Nhận Rõ; Nhận Ra; Nhận Dạng; Nhận Diện; Giám Định nghĩa là gì?) Định nghĩa Identity là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Identity / Sự Đồng Nhất; Tính Đồng Nhất; Sự Giống Nhau Hoàn Toàn; Nhận Rõ; Nhận Ra; Nhận Dạng; Nhận Diện; Giám Định. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục