Income Tax Payable

  Income Tax Payable là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Income Tax Payable – Definition Income Tax Payable – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thuế Thu Nhập Phải Trả
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Income Tax Payable là gì?

  Thuế thu nhập phải nộp là một loại tài khoản trong phần nợ hiện tại trên bảng cân đối kế toán của công ty. Nó được tính thuế do chính phủ trong vòng một năm. Việc tính thuế thu nhập phải nộp theo luật thuế hiện hành ở nước sở tại của công ty.

  • Income Tax Payable là Thuế Thu Nhập Phải Trả.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Income Tax Payable nghĩa là Thuế Thu Nhập Phải Trả.

  Thuế thu nhập phải nộp được coinhư một khoản nợ hiện tại vì khoản nợ sẽ được giải quyết trong năm tới. Tuy nhiên, bất kỳ phần thuế thu nhập phải nộp nào không được lên kế hoạch thanh toán trong vòng 12 tháng tới được phân loại là một khoản nợ dài hạn.Thuế thu nhập phải nộp là một yếu tố để tính nghĩa vụ thuế hoãn lại của một tổ chức . Một khoản nợ thuế hoãn lại phát sinh khi báo cáo chênh lệch giữa nghĩa vụ thuế thu nhập của công ty và chi phí thuế thu nhập. Và thuế được tính dựa trên luật thuế của nước sở tại của công ty, được tính trên thu nhập ròng của họ.

  Definition: Income tax payable is a type of account in the current liabilities section of a company’s balance sheet. It is compiled of taxes due to the government within one year. The calculation of income tax payable is according to the prevailing tax law in the company’s home country.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Income Tax Payable

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Income Tax Payable là gì? (hay Thuế Thu Nhập Phải Trả nghĩa là gì?) Định nghĩa Income Tax Payable là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Income Tax Payable / Thuế Thu Nhập Phải Trả. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây