Inter-Company Receivables And Payables

  Inter-Company Receivables And Payables là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Inter-Company Receivables And Payables – Definition Inter-Company Receivables And Payables – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt (Các) Khoản Phải Thu Và Phải Trả Giữa Các Công Ty
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Inter-Company Receivables And Payables là gì?

  Để tạo các giao dịch giữa các công ty trong General Ledger hoặc trong các ứng dụng Lawson khác, bạn phải xác định mối quan hệ giữa các công ty. Mối quan hệ giữa các công ty xác định các tài khoản phải trả và phải thu được sử dụng để đăng các giao dịch cân bằng của công ty. Bạn có thể xác định các tài khoản này theo hệ thống. Bạn phải xác định mối quan hệ cho mỗi công ty bắt nguồn giao dịch giữa các công ty.

   

  • Inter-Company Receivables And Payables là (Các) Khoản Phải Thu Và Phải Trả Giữa Các Công Ty.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Inter-Company Receivables And Payables nghĩa là (Các) Khoản Phải Thu Và Phải Trả Giữa Các Công Ty.

  General Ledger sử dụng các mối quan hệ giữa các công ty để tạo các mục cân bằng khi bạn phát hành một mục nhật ký liên công ty hoặc khi một giao dịch giữa các hệ thống con được chuyển sang General Ledger. Các mục cân đối được thực hiện cho các tài khoản phải trả và phải thu liên công ty.

   

  Definition: To create intercompany transactions in General Ledger, or in other Lawson applications, you must define intercompany relationships. An intercompany relationship identifies the payable and receivable accounts used to post company balancing transactions. You can define these accounts by system. You must define relationships for each company that originates intercompany transactions.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Inter-Company Receivables And Payables

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Inter-Company Receivables And Payables là gì? (hay (Các) Khoản Phải Thu Và Phải Trả Giữa Các Công Ty nghĩa là gì?) Định nghĩa Inter-Company Receivables And Payables là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Inter-Company Receivables And Payables / (Các) Khoản Phải Thu Và Phải Trả Giữa Các Công Ty. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây