Internal Control Questionnaire (icq)

  Internal Control Questionnaire (icq) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Internal Control Questionnaire (icq) – Definition Internal Control Questionnaire (icq) – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Bảng Câu Hỏi (Điều Tra) Về Tình Hình Kiểm Soát Nội Bộ
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Internal Control Questionnaire (icq) là gì?

  • Internal Control Questionnaire (icq) là Bảng Câu Hỏi (Điều Tra) Về Tình Hình Kiểm Soát Nội Bộ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Internal Control Questionnaire (icq)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Internal Control Questionnaire (icq) là gì? (hay Bảng Câu Hỏi (Điều Tra) Về Tình Hình Kiểm Soát Nội Bộ nghĩa là gì?) Định nghĩa Internal Control Questionnaire (icq) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Internal Control Questionnaire (icq) / Bảng Câu Hỏi (Điều Tra) Về Tình Hình Kiểm Soát Nội Bộ. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục