Job Assignment

  Job Assignment là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Job Assignment – Definition Job Assignment – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Sự Phân Công Tác; Sự Phân Công ; Sự Phân Phối Công Việc; Sự Giao Việc 
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Job Assignment là gì?

  • Job Assignment là Sự Phân Công Tác; Sự Phân Công ; Sự Phân Phối Công Việc; Sự Giao Việc .
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Job Assignment

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Job Assignment là gì? (hay Sự Phân Công Tác; Sự Phân Công ; Sự Phân Phối Công Việc; Sự Giao Việc  nghĩa là gì?) Định nghĩa Job Assignment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Job Assignment / Sự Phân Công Tác; Sự Phân Công ; Sự Phân Phối Công Việc; Sự Giao Việc . Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục