Job Work (Job-Work)

  Job Work (Job-Work) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Job Work (Job-Work) – Definition Job Work (Job-Work) – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Việc Làm Khoán; Công Việc Bao Khoán; Công Việc Tính Theo Sản Phẩm 
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Job Work (Job-Work) là gì?

  • Job Work (Job-Work) là Việc Làm Khoán; Công Việc Bao Khoán; Công Việc Tính Theo Sản Phẩm .
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Job Work (Job-Work)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Job Work (Job-Work) là gì? (hay Việc Làm Khoán; Công Việc Bao Khoán; Công Việc Tính Theo Sản Phẩm  nghĩa là gì?) Định nghĩa Job Work (Job-Work) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Job Work (Job-Work) / Việc Làm Khoán; Công Việc Bao Khoán; Công Việc Tính Theo Sản Phẩm . Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục