Jumble

    Jumble là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Jumble – Definition Jumble – Kinh tế

    Thông tin thuật ngữ

       

    Tiếng Anh
    Tiếng Việt (Cuộc) Bán Từ Thiện Đồ Cũ Tạp Nhạp; Đồ Bán Từ Thiện Tạp Nhạp; (Sự) Bán Đấu Giá Đồ Cũ Linh Tinh 
    Chủ đề Kinh tế

    Định nghĩa – Khái niệm

    Jumble là gì?

    • Jumble là (Cuộc) Bán Từ Thiện Đồ Cũ Tạp Nhạp; Đồ Bán Từ Thiện Tạp Nhạp; (Sự) Bán Đấu Giá Đồ Cũ Linh Tinh .
    • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

    Thuật ngữ tương tự – liên quan

    Danh sách các thuật ngữ liên quan Jumble

    Tổng kết

    Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Jumble là gì? (hay (Cuộc) Bán Từ Thiện Đồ Cũ Tạp Nhạp; Đồ Bán Từ Thiện Tạp Nhạp; (Sự) Bán Đấu Giá Đồ Cũ Linh Tinh  nghĩa là gì?) Định nghĩa Jumble là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Jumble / (Cuộc) Bán Từ Thiện Đồ Cũ Tạp Nhạp; Đồ Bán Từ Thiện Tạp Nhạp; (Sự) Bán Đấu Giá Đồ Cũ Linh Tinh . Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục