Lift On And Lift-Off (Shipment)

  Lift On And Lift-Off (Shipment) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Lift On And Lift-Off (Shipment) – Definition Lift On And Lift-Off (Shipment) – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Việc Bốc Xếp Hàng Bằng Cần Cẩu
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Lift On And Lift-Off (Shipment) là gì?

  • Lift On And Lift-Off (Shipment) là Việc Bốc Xếp Hàng Bằng Cần Cẩu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Lift On And Lift-Off (Shipment)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Lift On And Lift-Off (Shipment) là gì? (hay Việc Bốc Xếp Hàng Bằng Cần Cẩu nghĩa là gì?) Định nghĩa Lift On And Lift-Off (Shipment) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lift On And Lift-Off (Shipment) / Việc Bốc Xếp Hàng Bằng Cần Cẩu. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục