Luhn Algorithm

  Luhn Algorithm là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Luhn Algorithm – Definition Luhn Algorithm – Tài chính cá nhân Thẻ tín dụng

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Luhn Algorithm
  Chủ đề Tài chính cá nhân Thẻ tín dụng

  Định nghĩa – Khái niệm

  Luhn Algorithm là gì?

  Một thuật toán Luhn là một thuật toán sử dụng để xác nhận một số thẻ tín dụng hoặc số nhận dạng khác, chẳng hạn như số an sinh xã hội. Các thuật toán Luhn hay còn gọi là công thức Luhn hay mô đun 10, kiểm tra tổng các chữ số trong số thẻ và cho biết số tiền tương đương với những gì được mong đợi hay nếu có một lỗi trong dãy số. Sau khi làm việc thông qua các thuật toán, nếu tổng mô đun 10 bằng không, sau đó số có giá trị theo phương pháp Luhn.

   

  • Luhn Algorithm là Luhn Algorithm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính cá nhân Thẻ tín dụng.

  Ý nghĩa – Giải thích

  Luhn Algorithm nghĩa là Luhn Algorithm.

  Thuật toán Luhn là một công thức toán học được phát triển vào cuối những năm 1950. Nó được sử dụng rộng rãi để xác nhận tính xác thực của số nhận dạng.
  Trong tài chính, nó đã giúp tăng xử lý thanh toán điện tử bằng cách nhanh chóng xác định số thẻ tín dụng nhập sai.

   

   

   

  Definition: A Luhn algorithm is an algorithm used to validate a credit card number or other identifying numbers, such as Social Security numbers. The Luhn algorithm, also called the Luhn formula or modulus 10, checks the sum of the digits in the card number and indicates whether the sums equal what is expected or if there is an error in the number sequence. After working through the algorithm, if the total modulus 10 equals zero, then the number is valid according to the Luhn method.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Đối với thẻ tín dụng, chữ số séc bao gồm một chữ số duy nhất được in ở cuối số thẻ tín dụng. Thay vì được lựa chọn cụ thể bởi công ty thẻ tín dụng, chữ số kiểm tra được xác định tự động bởi Thuật toán Luhn dựa trên các số trước đó trong chuỗi. Khi người dùng nhập số thẻ tín dụng của họ để hoàn tất giao dịch, phần mềm xử lý thanh toán có thể sử dụng Thuật toán Luhn để phát hiện xem số được chỉ định có chính xác hay không, một phần dựa trên chữ số kiểm tra của nó.

  Ngày nay, Thuật toán Luhn được tích hợp vào các ngôn ngữ lập trình và thư viện mã phổ biến, giúp việc xác minh số nhận dạng dựa trên Luhn tương đối dễ dàng trong các ứng dụng phần mềm mới.

   

   

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Luhn Algorithm

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính cá nhân Thẻ tín dụng Luhn Algorithm là gì? (hay Luhn Algorithm nghĩa là gì?) Định nghĩa Luhn Algorithm là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Luhn Algorithm / Luhn Algorithm. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây