Micro Accounting

  Micro Accounting là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Micro Accounting – Definition Micro Accounting – Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Micro Kế toán
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

  Định nghĩa – Khái niệm

  Micro Accounting là gì?

  kế toán Micro được chiếm ở một mức độ công ty hoặc chính phủ cá nhân, và là trái ngược với kế toán vĩ mô, đó là việc biên soạn tài khoản quốc gia, hoặc các dữ liệu kinh tế vĩ mô, của một quốc gia.

  • Micro Accounting là Micro Kế toán.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Micro Accounting

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán Micro Accounting là gì? (hay Micro Kế toán nghĩa là gì?) Định nghĩa Micro Accounting là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Micro Accounting / Micro Kế toán. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục