Mini-Miranda Rights

  Mini-Miranda Rights là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Mini-Miranda Rights – Definition Mini-Miranda Rights – Tín dụng & Nợ Quản lý nợ

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Mini Miranda-Quyền
  Chủ đề Tín dụng & Nợ Quản lý nợ

  Định nghĩa – Khái niệm

  Mini-Miranda Rights là gì?

  quyền Mini-Miranda là một tuyên bố một người đòi nợ phải sử dụng khi tiếp xúc cá nhân để thu thập một món nợ. quyền Mini-Miranda phải được đọc nếu các nỗ lực thu nợ đang được thực hiện qua điện thoại hoặc trực tiếp. Nếu cơ quan thu gửi một bức thư cho con nợ, quyền Mini-Miranda phải ở trong hình thức bằng văn bản. Nếu điện thoại đòi nợ các con nợ, quyền Mini-Miranda yêu cầu các nhà sưu tập để thông báo cho các con nợ rằng cuộc gọi từ một người đòi nợ, rằng người đó đang kêu gọi để thu thập một món nợ, và rằng bất kỳ thông tin thu được trong suốt cuộc gọi điện thoại sẽ được sử dụng để thu thập các khoản nợ.

  • Mini-Miranda Rights là Mini Miranda-Quyền.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tín dụng & Nợ Quản lý nợ.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Mini-Miranda Rights

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tín dụng & Nợ Quản lý nợ Mini-Miranda Rights là gì? (hay Mini Miranda-Quyền nghĩa là gì?) Định nghĩa Mini-Miranda Rights là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Mini-Miranda Rights / Mini Miranda-Quyền. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây