Money Flow

  Money Flow là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Money Flow – Definition Money Flow – Phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Dòng tiền
  Chủ đề Phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản

  Định nghĩa – Khái niệm

  Money Flow là gì?

  dòng tiền được tính bằng trung bình các giá cao, thấp và đóng cửa, và nhân với khối lượng hàng ngày. So sánh kết quả đó với số lượng cho ngày hôm trước nói với thương nhân cho dù dòng tiền là tích cực hay tiêu cực cho ngày hiện tại. dòng tiền tích cực cho thấy giá có khả năng di chuyển cao hơn, trong khi dòng tiền tiêu cực cho thấy giá sắp quỵ ngã. Ví dụ dưới đây cho thấy dòng tiền tiêu cực giữa Day One và ngày thứ hai:

  • Money Flow là Dòng tiền.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Money Flow

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản Money Flow là gì? (hay Dòng tiền nghĩa là gì?) Định nghĩa Money Flow là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Money Flow / Dòng tiền. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây