Mortgage Servicing Rights (MSR)

  Mortgage Servicing Rights (MSR) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Mortgage Servicing Rights (MSR) – Definition Mortgage Servicing Rights (MSR) – Sở hữu nhà Thế chấp

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Quyền Dịch vụ thế chấp (MSR)
  Chủ đề Sở hữu nhà Thế chấp

  Định nghĩa – Khái niệm

  Mortgage Servicing Rights (MSR) là gì?

  quyền phục vụ thế chấp (MSR) đề cập đến một thỏa thuận hợp đồng, trong đó quyền để phục vụ một thế chấp hiện tại được bán bởi người cho vay ban đầu sang một bên chuyên về các chức năng khác nhau liên quan đến phục vụ thế chấp.

  • Mortgage Servicing Rights (MSR) là Quyền Dịch vụ thế chấp (MSR).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Sở hữu nhà Thế chấp.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Mortgage Servicing Rights (MSR)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Sở hữu nhà Thế chấp Mortgage Servicing Rights (MSR) là gì? (hay Quyền Dịch vụ thế chấp (MSR) nghĩa là gì?) Định nghĩa Mortgage Servicing Rights (MSR) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Mortgage Servicing Rights (MSR) / Quyền Dịch vụ thế chấp (MSR). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

    Receiving Cashier
  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây