Multilateral Trading Facility (MTF)

  Multilateral Trading Facility (MTF) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Multilateral Trading Facility (MTF) – Definition Multilateral Trading Facility (MTF) – Chiến lược giao dịch Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Cơ sở Thương mại Đa biên (MTF)
  Chủ đề Chiến lược giao dịch Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao

  Định nghĩa – Khái niệm

  Multilateral Trading Facility (MTF) là gì?

  Một cơ sở thương mại đa phương (MTF) là một thuật ngữ châu Âu cho một hệ thống thương mại tạo điều kiện cho việc trao đổi các công cụ tài chính giữa nhiều bên. Các cơ sở thương mại đa cho phép đủ điều kiện tham gia hợp đồng để thu thập và chuyển một loạt các chứng khoán, đặc biệt là các công cụ mà có thể không có một thị trường chính thức. Các cơ sở này thường hệ thống điện tử điều khiển bởi các nhà khai thác thị trường đã được phê duyệt hoặc ngân hàng đầu tư lớn hơn. Thương nhân thường gửi đơn đặt hàng điện tử, nơi một phần mềm phù hợp với cặp động cơ mua với người bán.

  • Multilateral Trading Facility (MTF) là Cơ sở Thương mại Đa biên (MTF).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chiến lược giao dịch Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Multilateral Trading Facility (MTF)

    Even Quality

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chiến lược giao dịch Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao Multilateral Trading Facility (MTF) là gì? (hay Cơ sở Thương mại Đa biên (MTF) nghĩa là gì?) Định nghĩa Multilateral Trading Facility (MTF) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Multilateral Trading Facility (MTF) / Cơ sở Thương mại Đa biên (MTF). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây