Multiple Discriminant Analysis (MDA)

  Multiple Discriminant Analysis (MDA) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Multiple Discriminant Analysis (MDA) – Definition Multiple Discriminant Analysis (MDA) – Phân tích cơ bản Công cụ cho Analysis Fundamental

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Nhiều phân tích biệt thức (MDA)
  Chủ đề Phân tích cơ bản Công cụ cho Analysis Fundamental

  Định nghĩa – Khái niệm

  Multiple Discriminant Analysis (MDA) là gì?

  Nhiều phân tích biệt thức (MDA) là kỹ thuật của một nhà thống kê được sử dụng bởi các nhà hoạch định tài chính để đánh giá các khoản đầu tư tiềm năng khi một số biến phải được tính đến. Kỹ thuật này làm giảm sự khác biệt giữa một số biến để họ có thể được xếp vào một số thiết lập của nhóm lớn, mà sau đó có thể được so sánh với một biến khác.

  • Multiple Discriminant Analysis (MDA) là Nhiều phân tích biệt thức (MDA).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Phân tích cơ bản Công cụ cho Analysis Fundamental.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Multiple Discriminant Analysis (MDA)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Phân tích cơ bản Công cụ cho Analysis Fundamental Multiple Discriminant Analysis (MDA) là gì? (hay Nhiều phân tích biệt thức (MDA) nghĩa là gì?) Định nghĩa Multiple Discriminant Analysis (MDA) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Multiple Discriminant Analysis (MDA) / Nhiều phân tích biệt thức (MDA). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

    Retroactive Payment
  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây