Neoclassical Economics

  Neoclassical Economics là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Neoclassical Economics – Definition Neoclassical Economics – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Kinh Tế Học Tân Cổ Điển
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Neoclassical Economics là gì?

  Neo-classical Economics là một phần của học thuyết kinh tế trong đó có sử dụng những kỹ thuật và phương pháp tiếp cận tổng hợp của các nhà kinh tế học đầu tiên theo trường phái biên thế kỷ XIX.

  • Neoclassical Economics là Kinh Tế Học Tân Cổ Điển.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Neoclassical Economics

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Neoclassical Economics là gì? (hay Kinh Tế Học Tân Cổ Điển nghĩa là gì?) Định nghĩa Neoclassical Economics là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Neoclassical Economics / Kinh Tế Học Tân Cổ Điển. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục