On Approval

  On Approval là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng On Approval – Definition On Approval – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt (Mua) Với Điều Kiện Hàng Cho Xem; Theo Thỏa Thuận; Theo Sự Ưng Ý; Mua Nếu Vừa Ý
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  On Approval là gì?

  • On Approval là (Mua) Với Điều Kiện Hàng Cho Xem; Theo Thỏa Thuận; Theo Sự Ưng Ý; Mua Nếu Vừa Ý.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan On Approval

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế On Approval là gì? (hay (Mua) Với Điều Kiện Hàng Cho Xem; Theo Thỏa Thuận; Theo Sự Ưng Ý; Mua Nếu Vừa Ý nghĩa là gì?) Định nghĩa On Approval là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng On Approval / (Mua) Với Điều Kiện Hàng Cho Xem; Theo Thỏa Thuận; Theo Sự Ưng Ý; Mua Nếu Vừa Ý. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục