Option-Adjusted Spread (OAS)

  Option-Adjusted Spread (OAS) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Option-Adjusted Spread (OAS) – Definition Option-Adjusted Spread (OAS) – Giao dịch quyền chọn & phái sinh Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Option-Điều chỉnh Spread (OAS)
  Chủ đề Giao dịch quyền chọn & phái sinh Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn

  Định nghĩa – Khái niệm

  Option-Adjusted Spread (OAS) là gì?

  Sự lây lan tùy chọn điều chỉnh (OAS) là đo sự lây lan của một tỷ lệ an ninh thu nhập cố định và lãi suất phi rủi ro lợi nhuận, được điều chỉnh để đưa vào tài khoản một tùy chọn nhúng. Thông thường, một nhà phân tích sử dụng năng suất trái phiếu kho bạc cho tỷ lệ rủi ro. Sự lây lan sẽ được thêm vào giá chứng khoán có thu nhập cố định để làm cho giá trái phiếu phi rủi ro giống như trái phiếu.

  • Option-Adjusted Spread (OAS) là Option-Điều chỉnh Spread (OAS).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao dịch quyền chọn & phái sinh Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Option-Adjusted Spread (OAS)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao dịch quyền chọn & phái sinh Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn Option-Adjusted Spread (OAS) là gì? (hay Option-Điều chỉnh Spread (OAS) nghĩa là gì?) Định nghĩa Option-Adjusted Spread (OAS) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Option-Adjusted Spread (OAS) / Option-Điều chỉnh Spread (OAS). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây