Overall Liquidity Ratio

  Overall Liquidity Ratio là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Overall Liquidity Ratio – Definition Overall Liquidity Ratio – Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tỷ lệ thanh khoản chung
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính

  Định nghĩa – Khái niệm

  Overall Liquidity Ratio là gì?

  tỷ lệ thanh khoản chung là đo công suất của công ty để trả cho khoản nợ của mình với tài sản của mình. Tỷ lệ thanh khoản chung được tính bằng cách chia tổng tài sản bởi sự chênh lệch giữa tổng nợ phải trả và dự trữ có điều kiện. Tỷ lệ này được sử dụng trong phân tích công ty bảo hiểm, cũng như trong phân tích của các tổ chức tài chính.

  • Overall Liquidity Ratio là Tỷ lệ thanh khoản chung.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Overall Liquidity Ratio

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính Overall Liquidity Ratio là gì? (hay Tỷ lệ thanh khoản chung nghĩa là gì?) Định nghĩa Overall Liquidity Ratio là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Overall Liquidity Ratio / Tỷ lệ thanh khoản chung. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây