Painting the Tape

  Painting the Tape là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Painting the Tape – Definition Painting the Tape – Luật Tội phạm & gian lận

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Sơn Tape
  Chủ đề Luật Tội phạm & gian lận

  Định nghĩa – Khái niệm

  Painting the Tape là gì?

  Tranh vẽ trên vải băng là một hình thức lũng đoạn thị trường theo đó người chơi trên thị trường cố gắng gây ảnh hưởng đến giá của chứng khoán bằng cách mua và bán nó với nhau để tạo ra sự xuất hiện của hoạt động giao dịch đáng kể.

  • Painting the Tape là Sơn Tape.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Luật Tội phạm & gian lận.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Painting the Tape

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Luật Tội phạm & gian lận Painting the Tape là gì? (hay Sơn Tape nghĩa là gì?) Định nghĩa Painting the Tape là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Painting the Tape / Sơn Tape. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục